Badania histopatologiczne preparatów tkankowych, uzupełnione o:

  • barwienia dodatkowe w tym barwienia na obecność prątków i Helicobacter pylori,
  • szeroki panel badań immunohistochemicznych,
  • konsultacje preparatów zewnętrznych.

Wynik rutynowego badania cytologicznego przesyłamy w ciągu 24-48 godzin, a histopatologicznego do 72 godzin od momentu otrzymania materiału diagnostycznego.