Świadczone usługiNasza placówka wykonuje:

Konsultacyjna ocena badań cytologicznych i histopatologicznych jest możliwa po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu zakresu oraz ceny takiego badania.
Badania histopatologiczne preparatów tkankowych, uzupełnione o: barwienia dodatkowe w tym barwienia na obecność prątków i Helicobacter pylori, szeroki panel badań immunohistochemicznych, konsultacje preparatów zewnętrznych. Wynik rutynowego badania cytologicznego przesyłamy w ciągu 24-48 godzin, a histopatologicznego do 72 godzin od momentu otrzymania materiału diagnostycznego.
płynów z jam ciała, aspiratów oskrzelowych, wymazów szczoteczkowych z dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, z biopsji aspiracyjnej cieńkoigłowej (BAC), popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), plwociny indukowanej, cytologii ginekologicznej.

Wynik rutynowego badania cytologicznego przesyłamy w ciągu 24-48 godzin, a histopatologicznego do 72 godzin od momentu otrzymania materiału, drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.