Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED

Specjalnością Zakładu jest diagnostyka układu oddechowego, którą w miarę rozwoju usług sukcesywnie rozszerzano.

Nasza oferta

Przewiń

Świadczone usługiNasza placówka wykonuje:

Badania cytologiczne

płynów z jam ciała, aspiratów oskrzelowych, wymazów szczoteczkowych z dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, z biopsji aspiracyjnej cieńkoigłowej (BAC), popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), plwociny indukowanej, cytologii ginekologicznej.

Przeczytaj dalej

Badania histopatologiczne preparatów tkankowych

Badania histopatologiczne preparatów tkankowych, uzupełnione o: barwienia dodatkowe w tym barwienia na obecność prątków i Helicobacter pylori, szeroki panel badań immunohistochemicznych, Konsultacje preparatów zewnętrznych.

Przeczytaj dalej

Badania konsultacyjne

Konsultacyjna ocena badań cytologicznych i histopatologicznych jest możliwa po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu zakresu oraz ceny takiego badania.

Przeczytaj dalej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED, forma skrótowa zapisu NZOZ ZDUNOMED

Działający na bazie Zdunomed Sp. z o.o. jest wprost kontynuacją założonej i działającej od 1961 roku Pracowni Histopatologicznej Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie-Zdunowie.

Specjalnością Zakładu od początku jego działalności stała się diagnostyka układu oddechowego, którą w miarę rozwoju usług sukcesywnie rozszerzano. Na chwilę obecną zakład wykonuje pełną gamę badań histopatologicznych i cytologicznych uzupełnionych o szeroki panel barwień dodatkowych, reakcji immunohistochemicznych i badań morfometrycznych

Wynik rutynowego badania cytologicznego przesyłamy w ciągu 24-48 godzin, a histopatologicznego do 72 godzin od momentu otrzymania materiału, drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.