• płynów z jam ciała,
  • aspiratów oskrzelowych,
  • wymazów szczoteczkowych z dróg oddechowych i przewodu pokarmowego,
  • z biopsji aspiracyjnej cieńkoigłowej (BAC),
  • popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL),
  • plwociny indukowanej,
  • cytologii ginekologicznej.