Nasza placówka wykonuje:

Badania cytologiczne:

  • płynów z jam ciała,
  • aspiratów oskrzelowych,
  • wymazów szczoteczkowych z dróg oddechowych i przewodu pokarmowego,
  • z biopsji aspiracyjnej cieńkoigłowej (BAC),
  • popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL),
  • plwociny indukowanej,
  • cytologii ginekologicznej.

Badania histopatologiczne preparatów tkankowych, uzupełnione o:

  • barwienia dodatkowe w tym barwienia na obecność prątków i Helicobacter pylori.
  • szeroki panel badań imunohistochemicznych.

Badania autopsyjne.

Wynik rutynowego badania cytologicznego przesyłamy w ciągu 24-48 godzin, a histopatologicznego do 72 godzin od momentu otrzymania materiału, drogą pocztową, fax-em lub pocztą elektroniczną.

Zdunomed - zapytanie o ofertę