Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDUNOMED, forma skrótowa zapisu NZOZ ZDUNOMED, działający na bazie Zdunomed Sp. z o.o. jest wprost kontynuacją założonej i działającej od 1961 roku Pracowni Histopatologicznej Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie-Zdunowie.

Specjalnością Zakładu od początku jego działalności stała się diagnostyka układu oddechowego, którą w miarę rozwoju usług sukcesywnie rozszerzano.

Na chwilę obecną zakład wykonuje pełną gamę badań histopatologicznych i cytologicznych uzupełnionych o szeroki panel barwień dodatkowych, reakcji immunohistochemicznych i badań morfometrycznych

Wynik rutynowego badania cytologicznego przesyłamy w ciągu 24-48 godzin, a histopatologicznego do 72 godzin od momentu otrzymania materiału, drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Zakład świadczy usługi dla licznych placówek publicznej i niepublicznej służby zdrowia, z terenu województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i małopolskiego oraz specjalistycznych praktyk lekarskich z terenu całego kraju. W zakresie konsultacji Zakład współpracuje z ośrodkami referencyjnymi z terenu kraju i zagranicy.